Contact Us

Contact info

Savangard Sp. z o. o.
02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 132
KRS 0000143463
NIP 5732522479
REGON 152084068
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 50.000,00 PLN

DO YOU NEED
AN IT PARTNER?

Does your company need better processes, more effective technology, or simply could use some new addition? Tell us a bit about your needs.

Branches

Where to find us

1
Warszawa
02-305 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 132
2
Częstochowa
ul. Kopernika 42,
42-200 Częstochowa
3
Poznań
ul. Św. Michała 100/103,
61-005 Poznań