Wdrożenie Otwartej Bankowości w Infakt

Uzupełnienie aplikacji webowej oraz mobilnej o usługi AIS (Account Initiation Service) poprzez wdrożenie Whizzapi.

Cele projektu

Projekt wdrożenia Otwartej Bankowości opierał się na wdrożeniu AIS (Account Information Service), co przełożyło się na następujące funkcjonalności:

Dostęp do historii kont bankowych klientów

Weryfikacja tożsamości klientów poprzez bankowość elektroniczną


O kliencie

inFakt to przodująca firma w branży finansowej, która od 2008 roku udostępnia i rozwija swoją autorską aplikację do prowadzenia księgowości wraz z obsługą księgową, co lokuje ją wśród liderów w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w biznesie. Współpracuje z najlepszymi księgowymi z całej Polski, których praca i kompetencje są nieustannie weryfikowane. Skupia wokół siebie środowisko przedsiębiorców, księgowych i ekspertów, wspierające rozwój polskiego biznesu. Oferta inFaktu kierowana jest przede wszystkim do jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek działających w sektorze mikro, małych i średnich firm.

Zakres
projektu

Wdrożenie Whizzapi, czyli kompleksowego rozwiązania do zarządzania interfejsami API, umożliwia implementację Otwartej Bankowości zgodnie z dyrektywą PSD2 z perspektywy TPP (Third Party Provider), czyli integrację z bankami zgodnie ze standardami Polish API i Grupy Berlińskiej. Rozwiązanie to zostało zbudowane z wykorzystaniem wiodącego na rynku narzędzia webMethods API Gateway firmy Software AG. Użytkownicy korzystający z aplikacji Infakt otrzymali możliwość bezpośredniego dostępu do danych ze swoich kont bankowych z poziomu aplikacji, między innymi salda czy historii transakcji oraz możliwość zdalnej weryfikacji tożsamości z użyciem bankowości internetowej (tzw. AIS, Account Information Service)
Panel weryfikacji tożsamości przez prywatny rachunek bankowy

Wyzwania

Największym wyzwaniem, poza krótkim czasem wdrożenia produktu było przystosowanie architektury rozwiązania pod kątem wydajnościowym, aby umożliwić przetwarzanie dużej ilość danych/zapytań w krótkim czasie

Przebieg
wdrożenia

W pierwszej fazie projektu Savangard ocenił gotowość klienta do wdrożenia usług AIS. Dzięki serii spotkań i warsztatów obie strony projektu zostały odpowiednio przygotowane pod kątem technicznym. Punktem kulminacyjnym było spotkanie w siedzibie firmy inFakt gdzie plan wdrożenia został dopięty na ostatni guzik. Korzystając z  ogromnego doświadczenia, które nabyliśmy podczas wcześniejszych projektów, przeprowadziliśmy klienta przez ścieżki rejestracji certyfikatów w bankach, których dotyczyła umowa. W międzyczasie obie strony przygotowywały odpowiednio środowiska do wdrożenia testowej wersji Whizzapi.

Kolejną fazą było samo wdrożenie, którego głównym celem było nawiązanie komunikacji i wymiana danych z bankami. Po potwierdzeniu integracji z wszystkimi bankami rozwiązanie zostało przekazane do wdrożenia na środowisko produkcyjne, do testów friends & family, podczas których zespół Savangard zapewniał pełne wsparcie.
Panel dodawania rachunku bankowego do konta Infakt

Wynik
końcowy

Po wdrożeniu Whizzapi inFakt otworzył się na zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Dzięki temu użytkownicy mogą połączyć aplikację inFakt ze swoim kontem bankowym. Pozwala to na pełny dostęp do salda czy historii transakcji. Od momentu wdrożenia tysiące użytkowników połączyło konta bankowe oraz zweryfikowało tożsamość w aplikacji inFakt, a ich liczba rośnie znacząco z miesiąca na miesiąc.
technologie

Wykorzystane technologie

Lista głównych technologii wykorzystanych do wdrożenia Whizzapi

Wdrożenie Otwartej Bankowości w Infakt 1
Wdrożenie Otwartej Bankowości w Infakt 2
Wdrożenie Otwartej Bankowości w Infakt 3
Wdrożenie Otwartej Bankowości w Infakt 4
Wdrożenie Otwartej Bankowości w Infakt 5
Wdrożenie Otwartej Bankowości w Infakt 6