POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 

I. ZAKRES

Administratorem danych jest Savangard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000143463.
Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora danych w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej http://www.savangard.com/, dalej jako „Serwis” oraz za pośrednictwem portali społecznościowych (Facebook, LinkedIn).
Dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1.
Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu za pośrednictwem urządzeń elektronicznych.
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Dodatkowe dane osobowe (np. adres e-mail) zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę.

 

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA W TYM ICH POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE

PLIKI COOKIES

Serwis używa cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu w tym:
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „analityczne” pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies w tym pliki Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].

Dane gromadzone są w celu:

 • w celu udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie
 • w celach analitycznych i statystycznych – analiza tych statystyk jest anonimowa
 • w celu zapamiętywania indywidualnych ustawień Użytkownika i optymalizacji korzystania z Serwisu.
 • dostosowania zawartości Witryn do urządzenia końcowego Użytkownika,
 • uzyskiwania zbiorczych, anonimowych danych statystycznych o sposobie korzystania z Serwisu celem ulepszania struktury i funkcjonalność Serwisu
 • poprawy bezpieczeństwa, poprzez kontrolę nadużyć w procesie korzystania z Serwisu,

Co do zasady pliki cookies nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w plikach cookies (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika, opisanych powyżej. Takie dane są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Uprawnienie administratora do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika z uzasadnionego interesu administratora względnie dorozumianej zgody wyrażonej przez Użytkownika Serwisu. Dorozumiana zgoda jest wyrażana przez Użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej (lub usługi) oraz przez wejście na stronę w zakresie zapisu plików niezbędnych do funkcjonowania Serwisu
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce zablokować otrzymywanie plików cookies lub wycofać zgodę?

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W większości dostępnych na rynku przeglądarek sposób wyłączenia plików cookie można opisać następująco:

 1. Otwórz menu przeglądarki
 2. Wybierz Ustawienia
 3. Wybierz Ustawienia zaawansowane lub Bezpieczeństwo i Prywatność
 4. Ustaw blokadę na pliki cookie

Użytkownik może też dowiedzieć się jak dokładnie to zrobić w każdej popularnej przeglądarce (Chrome, FireFox, Opera, Edge, Internet ExplorerSafari) oraz na urządzeniach mobilnych (Android, Windows, iOS). W tym celu przejdź do tego działu:

Więcej w pomocy kontekstowej dostępnej dla każdej przeglądarki lub pod adresem: http://jakwylaczyccookie.pl/

Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna jest również na stronie:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Dane użytkowników odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn) są przetwarzane tylko w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania o aktywnościach  Administratora.

FORMULARZE KONTAKTOWE

Serwis umożliwia kontakt z Administratorem przy użyciu formularzy kontaktowych dostępnych w serwisie. Formularz wymaga podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu zwrotnego i udzielenia odpowiedzi na zadanie pytanie. Dane przetwarzane są w celu identyfikacji użytkownika korzystającego z zapytania i obsługi zapytania oraz w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (art.6 ust.1 a RODO) chyba, że zachodzi prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych w postaci marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz brak zgody może skutkować brakiem możliwości obsługi zapytania. Administrator nie przewiduje dalszego przekazywania odbiorcom danych z formularzy kontaktowych.

REKRUTACJA

Administrator może prowadzić nabór nowych pracowników, stażystów, praktykantów, zleceniobiorców i współpracowników w ramach Serwisu internetowego. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 4 miesiące. W przypadku wyrażenia przez kandydata dodatkowej dobrowolnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych celem kontaktu na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane w powyższym zakresie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Odbiorcami danych kandydata mogą być firmy rekrutacyjne, prowadzące nabór na rzecz Administratora danych osobowych; Kandydat posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

III. Wykorzystanie zgromadzonych danych.

 1. Administrator danych przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników Serwisu w następujących celach:
 • udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie,
 • analitycznych i statystycznych. Analiza tych statystyk jest anonimowa,
 • marketingowych Administratora danych (w przypadku danych podawanych w formularzach kontaktowych)
 • przesyłanie Użytkownikowi drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych, w tym w formie newslettera, z najnowszymi informacjami o pracach i kampaniach, ofertach, a także w celu używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w stosunku do podanego przez Użytkownika numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego – w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika dobrowolną zgodę na prowadzenie takich działań (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)”
 • rekrutacji (w przypadku danych podawanych w formularzach kontaktowych)

Gromadzone informacje dotyczą: IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego (imię i nazwisko adres e-mail, treść wiadomości, nazwę firmy).

Dane osobowe gromadzone przez Administratora danych przechowywane są przez okres do czasu odwołania zgody na przetwarzanie.

Decyzje dotyczące danych osobowych Użytkowników nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

IV. Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

V. Bezpieczeństwo

Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o bezpieczeństwo danych, w tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 

VI.Uprawnienia Użytkownika. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wycofania wyrażonych zgód bez podania przyczyny, kontaktując się w tym celu z Savangard Sp. z o.o. z wykorzystaniem poczty e-mail na adres: gdpr@savangard.com lub korespondencyjnie, pod adresem: Savangard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”. Użytkownik posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowego jako organu nadzorczego.

 

VII. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega prawo do zmiany w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.