Integracje systemów

Jako jeden z liderów integracyjnych w Polsce i Europie mamy na swoim koncie setki przeprowadzonych projektów, a integracje systemów IT od początku stanowiły rdzeń naszej działalności.

Rodzaje Integracji

W erze cyfrowej środowisko IT w jakim działają firmy szybko może stać się trudne do zarządzania. Integracja systemów informatycznych i konsolidacja produktów i aplikacji może znacznie zmniejszyć złożoność IT i zmaksymalizować zyskowność przedsiębiorstw.

Jako eksperci w dziedzinie integracji systemów pomagamy opracować strategię, wypracować standardy i wdrożyć architekturę integracyjną.

Integracja Lokalna

Integracja systemów na bazie szyny ESB (Enterprise Service Bus) zainstalowanej na infrastrukturze lokalniej klienta.

Integracja w CHMURZE

Integracja systemów zainstalowana z wykorzystaniem platformy w chmurze.

Integracja Hybrydowa

Integracja systemów zainstalowanych lokalnie u klienta z systemami zainstalowanymi w chmurze. Może być to rozwiązanie kompromisowawe w fazie całkowitego przejścia na rozwiazania w chmurze lub wynikać ze specyfiki branży.

Korzyści

Przedefiniowanie architektury w Twojej organiacji pozwoili nam osiągnać maksymalny potencjał IT Twojej firmy.

SKALOWALNOŚĆ

Rozwiązanie w pełni skalowane, które rośnie wraz z rozwojem zintegrowanego systemu.

BEZPIECZEŃSTWO

Wbudowane mechanizmy autoryzacji i ochrony przed cyberatakami (DDOS, SQL injection, XLM Threat).

MONITORING

Całkowita kontrola ruchu przechodzącego przez platformę integracyjną.

INTEGRUJEMY DLA BRANŻ

Zapoznaj się z branżami, dla których przeprowadzamy najwięcej integracji:

FINANSOWA
ENERGETYCZNA
TELEKOMUNIKACYJNA
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
RETAIL
Integracje systemów 1
K
Technologie

Korzystamy tylko ze sprawdzonych technologii

Wieloletnia współpraca partnerska z najlepszymi dostawcami technologii integracyjnej takimi jak webMethods SAG czy Microsoft Azure pozwoliła nam wypracować wiele autorskich rozwiązań.

webMethods
Microsoft Azure
Oktawave
Wdrożenia

NASI KLIENCI

Z Klientami współpracujemy na zasadach partnerstwa w realizacji strategii i optymalizacji działań. Niektórzy z naszych Klientów to:

Integracje systemów 2
Integracje systemów Gaz System
Integracje systemów 3
Integracje systemów 4
Integracje systemów 5
Integracje systemów 6
Integracje systemów Poczta Polska
Integracje systemów ZUS
Integracje systemów VIG - Vienna Insurance Group
Integracje systemów 7
Integracje systemów 8
Integracje systemów Santander
Integracje systemów DHL
Integracje systemów 9
Integracje systemów Bank Pocztowy
Integracje systemów Fair Finance
Integracje systemów Authologic
Integracje systemów Commerzbank
Więcej

Proces integracji

Zapoznaj się z przykładowym procesem integracji systemów w Twojej organizacji.


Wymagania

Określenie wymagań projektowych, które pozwolą zbudować przyjazny system oraz dobrać do niego odpowiednie komponenty integracyjne.


Analiza możliwości

Wstępna analiza wykonalności projektu oraz rozwiązanie pierwszych i fundamentalnych wyzwań projektowych.


Projekt

Przygotowanie projektu integracji na podstawie zebranych wymagań biznesowych.


Plan

Zespół przygotowuje dokładny harmonogram wdrożenia projektu oraz koncentruje się na analizie ryzyka.


Wdrożenie

Przeprowadzenie integracji oraz testów jakości nowego systemu.


Utrzymanie

Systematyczna kontrola błędów oraz wydajności systemu, aby w każdej chwili zapewniać efektywność i bezpieczeństwo przepływu danych.