Aktualizacja i migracja WebMethods do chmury

Utrzymanie i rozwój platformy integracyjnej webMethods wraz ze wszystkimi wdrożonymi rozwiązaniami. Wsparcie klienta w realizacji nowych potrzeb technologicznych.

Korzyści

Wsparcie organizacji w zakresie rozwoju platformy integracyjnej i wdrożonych rozwiązań biznesowych.

Redukcja kosztów infrastruktury i utrzymania w siedzibie firmy

Bardziej niezawodne i stabilne środowisko w pełni zmigrowane do środowiska chmurowego

Niezależny i elastyczny zespół wsparcia zorientowany na zwinny sposób pracy


Cele

 • Migracja centrum danych on premise do Microsoft AZURE.

 • Zapewnienie stabilnej architektury w obrębie integracji systemów.

 • Zwinne projektowanie nowych rozwiązań.

 • Podjęte działania

  Analiza obecnej architektury klienta (as is), pełnienie roli doradcy technologicznego w chmurze, który jest w stanie zaproponować ostateczny kształt architektury w Azure, wspieranie klienta podczas całego procesu migracji, przejęcie odpowiedzialności za okres po migracji, stworzenie dedykowanego zespołu wsparcia dla klienta, który jest w stanie sprostać uzgodnionym SLA’s

  Zakres projektu

  Rozwój platformy ESB
  Zapewnienie bezpieczeństwa technologicznego
  Monitoring platformy
  Microsoft Azure
  webmethods