Savangard Open Banking

Elastyczna i bezpieczna platforma dla banków i innych instytucji finansowych umożliwiająca szybkie i wydajne kosztowo wdrożenie Otwartej Bankowości.

Możliwości

Rewolucja Otwartej Bankowości nastała na całym świecie, synergia pomiędzy fintechami, a technologicznymi gigantami zainicjowała proces zmiany postrzegania usług bankowych. Platforma Savangard Open Banking umożliwia otwarcie API bankowego dla TPP (Third Part Providers), a w konsekwencji na spełnienie wymagań prawnych oraz utworzenie nowych możliwości biznesowych banku. Otwarta Bankowość jest możliwa dzięki:

Savangard Open Banking 1

Account Information Services

Usługa umożliwiająca klientowi udostępnianie swoich danych bankowych innym dostawcom usług finansowych, bankom lub podmiotom zewnętrznym. Posiadanie informacji bankowych klienta stwarza wiele nowych możliwości biznesowych.

Payment Initiation Services

Dostawca PIS zleca w imieniu swojego klienta transfer jego środków pieniężnych z rachunku, który dla tego klienta prowadzi inna instytucja finansowa. Metoda sprawdza się przede wszystkim w realizacji płatności cyklicznych.

Savangard Open Banking 2

Korzyści

Krótki time-to-market

Dzięki szybkiej implementacji organizacja jest w stanie w krótkim czasie czerpać korzyści ze wdrożonego rozwiązania.

Bezpieczeństwo

Wbudowane mechanizmy autentykacji, autoryzacji i ochrony przed atakami (DDOS, SQL injection, XLM Threat)

Real-time data

Dostęp do wszystkich informacji w czasie rzeczywistym 24/7.

Przykłady użycia

Poznaj nowe możliwości biznesowe, dzięki wdrożeniu Otwartej Bankowości.

Spełnianie wymogów prawnych
Współpraca z Fintechami
Rozszerz swoją ofertę dla klientów
Nowe kanały cross-sellingowe
M

Modele dostarczenia produktu

SaaS – usługa w chmurze
On premise – usługa zainstalowana lokalnie
Wdrożenia

NASI KLIENCI

Z Klientami współpracujemy na zasadach partnerstwa w realizacji strategii i optymalizacji działań. Niektórzy z naszych Klientów to:

Savangard Open Banking 3
Savangard Open Banking Gaz System
Savangard Open Banking 4
Savangard Open Banking 5
Savangard Open Banking 6
Savangard Open Banking 7
Savangard Open Banking Poczta Polska
Savangard Open Banking ZUS
Savangard Open Banking VIG - Vienna Insurance Group
Savangard Open Banking 8
Savangard Open Banking 9
Savangard Open Banking Santander
Savangard Open Banking DHL
Savangard Open Banking 10
Savangard Open Banking Bank Pocztowy
Savangard Open Banking Fair Finance
Savangard Open Banking Authologic
Savangard Open Banking Commerzbank
Więcej

Proces wdrożenia produktu

Zapoznaj się z przykładowym procesem wdrożenia Otwartej Bankowości w Twojej organizacji. Techniczna agenda wdrożenia układana jest indywidualnie.


Krok 1

Warsztaty otwierające z klientem.


Krok 2

Audyt prawny w organizacji klienta.


Krok 3

Audyt techniczny aktualnych systemów klienta.


Krok 4

Wdrożenie produktu w oparciu o wyniki poprzednich etapów