Platforma integracji
z systemem CSIRE

Modułowa platforma komunikacyjna umożliwiająca wymianę informacji pomiędzy OIRE, a Uczestnikami Rynku Energii.

Greenapi

Zgodnie ze wprowadzoną w 2021 roku ustawą o Prawie Energetycznym, do 2024 roku zostanie wprowadzony i uruchomiony Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE), zarządzany przez Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE).
CSIRE ma gromadzić, przetwarzać i udostępniać informacje niezbędne do realizacji ustawowych procesów Rynku Energii wszystkim użytkownikom systemu.

Greenapi jest gotowym rozwiązaniem, które pozwala każdemu podmiotowi rynku energii przystosować swoje systemy do wymogów technicznych przyłączenia do CSIRE.

GreenAPI 1

Kartoteka PPE

Kartoteka przechowuje i porządkuje wszelkie informacje dotyczące konfiguracji pomiarowej i rynkowej Punktu Poboru Energii (PPE).

Integracja procesowa

GreenAPI pomaga zachować zgodność z wymogami i standardami wymiany informacji Rynku Energii opublikowanymi przez OIRE.

Komunikacja

GreenAPI pozwala na definiowanie reguł przetwarzania komunikatów przychodzących i wychodzących.

GreenAPI 2

Korzyści

Elastyczność

Platforma w pełni monitorowana i skalowana, co pozwala dostosować ją do potrzeb Uczestnika Rynku Energii.

Bezpieczeństwo

Wbudowane mechanizmy autoryzacji i ochrony przed cyberatakami (DDOS, SQL injection, XLM Threat).

Single point of contact

Ograniczenie kosztów realizacji procesów biznesowych. 

Dla kogo?

Przykładowi uczestnicy rynku energii, który mogą skorzystać z GreenAPI:

Operatorzy systemów dystrybucyjnych
Sprzedawcy energii
Podmioty bilansujące
M

Model dostarczenia produktu

SaaS – produkt jako usługa
Cloud – publiczny lub prywatny
On premise – zainstalowana lokalnie
Wdrożenia

NASI KLIENCI

Z Klientami współpracujemy na zasadach partnerstwa w realizacji strategii i optymalizacji działań. Niektórzy z naszych Klientów to:

GreenAPI 3
GreenAPI Gaz System
GreenAPI 4
GreenAPI 5
GreenAPI 6
GreenAPI 7
GreenAPI Poczta Polska
GreenAPI ZUS
GreenAPI VIG - Vienna Insurance Group
GreenAPI 8
GreenAPI 9
GreenAPI Santander
GreenAPI DHL
GreenAPI 10
GreenAPI Bank Pocztowy
GreenAPI Fair Finance
GreenAPI Authologic
GreenAPI Commerzbank
Więcej

Proces wdrożenia
dla OSD


2022

Kompleksowa analiza problemu, której wynikiem powinien być projekt architektury integracji oraz zmian w systemach dziedzinowych.


2022

Przygotowanie kartoteki PPE (OSD)


2023

Zasilenie CSIRE danymi migracyjnymi (OSD)


2023

Przygotowanie narzędzi integracyjnych systemów dziedzinowych.


2024

Testy SAT komunikacji i procesów biznesowych dla CSIRE.