Platforma Obsługi Produktów TAURONA

Portal internetowy umożliwiający wymianę informacji produktowych z Klientami Biznesowymi.

Cele projektu

Efektywna platforma zakupowa

Budowa platformy wspierającej zakup energii elektrycznej i innych produktów okołoenergetycznych dla Klientów Biznesowych TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

Wsparcie Procesów Sprzedażowych

Wsparcie procesów sprzedażowych i posprzedażowych w ramach produktów giełdowych oferowanych przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

Realizacja Zakupów w oparciu o ceny TGE

Realizacja procesów w zakresie obsługi kontraktów zakupu energii elektrycznej, gazu i praw majątkowych rozliczanych w oparciu o ceny Towarowej Giełdy Energii (TGE).

Panel Zarządzania Dostępem do Platformy

Zarządzanie uprawnieniami dostępu do Platformy Obsługi Produktów TAURONA dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych.

Zarządzanie Kontraktami Biznesowymi

Weryfikacja poziomu zakontraktowania Klientów Biznesowych TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

Integracja Systemów

Integracja z systemami dziedzinowymi Grupy TAURON oraz systemami zewnętrznymi (TGE).


O kliencie

TAURON Sprzedaż jest jedną z głównych spółek Grupy TAURON. Zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej klientom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorstwom, klientom biznesowym oraz instytucjonalnym. Każdego dnia ze sprzedawanej przez TAURON Sprzedaż energii elektrycznej korzysta ponad 5,6 mln klientów na terenie całego kraju.

TAURON Sprzedaż oferuje ponadto usługi i nowoczesne technologie z zakresu fotowoltaiki, ogrzewania i poprawy efektywności energetycznej.

Tabela przedstawiająca zawarte umowy klienta z Grupą Taurona

Przebieg
wdrożenia

W pierwszej fazie projektu przeprowadzona została wnikliwa weryfikacja potrzeb biznesowych TS, obejmująca również analizę szczegółów implementacyjnych. Ten etap skrupulatnej analizy umożliwił precyzyjne określenie wymagań i priorytetów, co stanowiło solidną podstawę do rozpoczęcia prac deweloperskich. Równocześnie z procesem analizy, Savangard aktywnie angażował się w przygotowanie odpowiedniego środowiska w infrastrukturze TS, zapewniając optymalne warunki dla efektywnej realizacji projektu.

Następnie, zgodnie z ustalonymi specyfikacjami, rozpoczęto prace nad projektowaniem interfejsu użytkownika. Projektowanie UX było starannie przemyślane, uwzględniające nie tylko estetykę, ale przede wszystkim funkcjonalność i intuicyjność obsługi oraz standardy wizualne Grupy TAURON. Zespół projektowy skoncentrował się na stworzeniu interaktywnego i przyjaznego dla użytkownika środowiska, mając na uwadze optymalizację procesów biznesowych.

Po zakończeniu etapu projektowania UX, przystąpiono do realizacji technicznej, wdrażając gotowe rozwiązanie. W trakcie tego procesu Savangard aktywnie uczestniczył we wsparciu testów UAT (User Acceptance Testing), zapewniając bieżącą dostępność do niezbędnych zasobów i udzielając niezbędnych konsultacji. Równolegle do testów funkcjonalnych, przeprowadzone zostały także szkolenia z obsługi Platformy dla pracowników TAURON Sprzedaż, aby zapewnić płynne wdrożenie rozwiązania i efektywne korzystanie z nowej infrastruktury.
Wykres zakontraktowania

Wynik
końcowy

W rezultacie profesjonalnej analizy potrzeb biznesowych oraz starannie zaprojektowanego interfejsu użytkownika, Savangard z powodzeniem zrealizował projekt, dostarczając innowacyjne i efektywne rozwiązanie. Wdrożony system składa się z trzech dedykowanych aplikacji, zoptymalizowanych dla określonych grup użytkowników, co umożliwia TAURON Sprzedaż efektywną realizację procesów związanych ze sprzedażą energii i produktów okołoenergetycznych dla klientów biznesowych. Dzięki temu Savangard spełniając oczekiwania Klienta, wprowadził kompleksowe narzędzie, które usprawnia kluczowe aspekty działalności TAURON Sprzedaż.
technologie

Wykorzystane technologie

Lista głównych technologii do wdrożenia projektu aplikacji webowej:

Platforma Obsługi Produktów TAURONA 1
Platforma Obsługi Produktów TAURONA 2
Platforma Obsługi Produktów TAURONA 3
Platforma Obsługi Produktów TAURONA 4
Platforma Obsługi Produktów TAURONA 5
Platforma Obsługi Produktów TAURONA 6
Platforma Obsługi Produktów TAURONA 7
Platforma Obsługi Produktów TAURONA 8
Platforma Obsługi Produktów TAURONA 9
Platforma Obsługi Produktów TAURONA 10
Więcej