Agregator API bankowych

Uzyskaj dane z kont Twoich klientów w czasie rzeczywistym.

Możliwości

Wprowadzona w Unii Europejskiej dyrektywa PSD2 pozwolila uwolnić potencjał Otwartej Bankowości. Wymiana informacji między bankami, a TPP (Third Party Providers) pozwoliła przedefiniować biznesy w wielu branżach.

Agregator bankowych interfejsów API umożliwia szybką integrację ze wszystkimi bankowymi interfejsami API za pomocą jednego interfejsu. Szybkie i optymalne połączenie z bankowymi interfejsami API bez konieczności zwracania uwagi na różnice w implementacji między bankami

Dostęp do rachunku bankowego

Uzyskaj dostęp do rachunku bankowego oraz historii transakcji swoich klientów za pośrednictwem jednego interfejsu API.

Weryfikacja tożsamości

Weryfikuj klientów poprzez dane przechowywane przez ich instytucje finansowe.

Zlecanie płatności

Zainicjuj w imieniu klienta dowolny transfer z jego konta.

Kategoryzacja klientów

Uzyskaj skategoryzowane dane o transakcjach swoich klientów, dzięki autorskim modelom AI oraz uczeniu maszynowemu.

Korzyści

Oferowane rozwiązanie gwarantuje komfort wdrożenia dla zespołu programistycznego Klienta.

Prosta integracja

Nasz interfejs API jest łatwy w użyciu oraz szybki we wdrożeniu.

Real-time data

Dostęp do wszystkich informacji w czasie rzeczywistym 24/7.

Bezpieczeństwo

Przestrzegamy standardów RODO i PSD w zakresie cyberbezpieczeństwa i szyfrowania danych na poziomie bankowym.

Przykłady użycia

Nowe możliwości biznesowe, dzięki Otwartej Bankowości

Credit scoring
Segmentacja klientów
Weryfikacja tożsamości
Usprawnianie procesów płatności
M

Modele dostarczenia produktu

SaaS – usługa w chmurze
On premise – usługa zainstalowana lokalnie
Wdrożenia

NASI KLIENCI

Z Klientami współpracujemy na zasadach partnerstwa w realizacji strategii i optymalizacji działań. Niektórzy z naszych Klientów to:

Whizzapi 1
Whizzapi Gaz System
Whizzapi 2
Whizzapi 3
Whizzapi 4
Whizzapi 5
Whizzapi Poczta Polska
Whizzapi ZUS
Whizzapi VIG - Vienna Insurance Group
Whizzapi 6
Whizzapi 7
Whizzapi Santander
Whizzapi DHL
Whizzapi 8
Whizzapi Bank Pocztowy
Whizzapi Fair Finance
Whizzapi Authologic
Whizzapi Commerzbank
Więcej

Proces wdrożenia produktu

Zapoznaj się z przykładowym procesem wdrożenia Whizzapi w Twojej organizacji. Techniczna agenda wdrożenia układana jest indywidualnie.


KROK 1

Warsztaty otwierające z klientem.


KROK 2

Audyt techniczny aktualnych systemów klienta.


KROK 3

Wdrożenie produktu w oparciu o wyniki poprzednich etapów.