Otwarta bankowość w praktyce

Otwarta bankowość w praktyce

Otwarta bankowość to dostęp do danych o kliencie, które dają – nie tylko bankom i fintechom – nowe możliwości rozwoju biznesu i usprawnienia procesów. Jak je wykorzystać?

Kiedy regulacje dotyczące otwartej bankowości weszły w życie w Unii Europejskiej (PSD2)Wielkiej Brytanii (Open Banking), spowodowały duże zamieszanie na rynku. Usługi finansowe stały się szybsze i bardziej dostępne dla wszystkich, a rynek otworzył się na nowe rodzaje produktów i usług.

Co open banking zmienił w branży finansowej

PSD2 i Open Banking dały europejskim konsumentom i MŚP kontrolę nad swoimi danymi finansowymi, która dotychczas należała prawie wyłącznie do banków prowadzących ich konta. Przekazywanie tych danych lub udostępnianie ich stronom trzecim nie jest już długotrwałym procesem biurokratycznym, jak to było dawniej.

Procesy, które kiedyś zajmowały minuty, godziny, a nawet dni, teraz mogą być inicjowane niemal natychmiast. Stały się tańsze i bezpieczniejsze, a konsumenci zyskali także nowe możliwości zarządzania swoimi finansami w różnych bankach i na wielu kontach.

Dyrektywy otwartej bankowości dają zweryfikowanym zewnętrznym dostawcom (third party provider – TPP), takim jak nasza platforma Whizzapi, dwie podstawowe możliwości:

 • Dostęp do informacji o rachunku klienta, saldzie i historii transakcji oraz możliwość potwierdzenia tożsamości klienta (AIS – Account Information Services).
 • Możliwość inicjowania płatności natychmiast i bezpośrednio (bez polegania na kartach płatniczych czy usługach takich jak e-portfele lub kredyty konsumenckie). (PIS – Payment Initiation Services)

Dzięki tym możliwościom i nowo dostępnym danym, które są obsługiwane przez bezpieczną i ustandaryzowaną technologię, cała gama korzyści jest teraz dostępna zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorstw.

Korzyści z otwartej bankowości dla konsumentów

Otwarta bankowość ułatwia konsumentom podejmowanie świadomych i bezproblemowych decyzji finansowych. Mogą używać platform do zarządzania finansami osobistymi (Personal Finance Management – PFM), co pozwala im, między innymi:

 • Monitorować swój miesięczny budżet, rachunki, pożyczki i opłaty za karty kredytowe;
 • Zarządzać regularnymi opłatami za subskrypcje;

Dzięki otwartemu dostępowi do danych o koncie klienta (Account Information Services), konsumenci mogą skorzystać z odpowiednich platform, aby:

 • Łatwiej i szybciej przenosić swoje konta do innego banku (nie muszą dostarczać obszernej dokumentacji i polegać na arbitrażu banku – dostęp do informacji potrzebnych do weryfikacji jest możliwy przez API);
 • Łatwiej uzyskiwać kredyty i pożyczki, których wcześniej nie mogli uzyskać. Wynikało to zwykle z braku wystarczająco udokumentowanej historii kredytowej, aby spełnić formalne wymagania dla pożyczki. Obecnie, dzięki otwartej bankowości, banki i kredytodawcy mogą wykorzystać historię konta bankowego klienta (np. rachunki, opłaty abonamentowe, czynsz, historię zadłużenia, spłaty kart kredytowych) do szybkiego  obliczenia zdolności kredytowej.

Korzyści z otwartej bankowości dla biznesu

Wprowadzenie otwartej bankowości miało daleko idące, rewolucyjne konsekwencje zarówno dla firm finansowych, jak i niefinansowych. Udostępnienie usługi inicjowania płatności, informacji o rachunku i umożliwienie zweryfikowanym podmiotom nie będącym bankami (np. firmom z branży FinTech) wydawania kart płatniczych, ożywiło konkurencję i innowacje w sektorze bankowym, w którym wielu dużych graczy rynkowych opierało się zmianom.

Nowe, lepsze usługi finansowe

Dzięki agregatorom bankowych API, takim jak Whizzapi, zarówno firmy finansowe, jak i niefinansowe mogą zapewnić:

 • Płatności bez pośredników. Dzięki agregatorom API otwartej bankowości, płatności mogą być pobierane z konta bankowego klienta bez pośrednictwa karty czy usług typu e-portfel albo bramki płatności (np. PayPal, PayU, Przelewy24). Płatności przez API są inicjowane lub odrzucane natychmiast po otrzymaniu zgody klienta, w zależności od dostępności środków na jego koncie, zaś środki są przekazywane na konto sprzedającego w czasie określonym przez dany bank, na zasadach przelewu.
 • Szeroki dostęp do płatności cyklicznych i odroczonych. Otwarta bankowość pozwala firmom elastycznie zarządzać modelami subskrypcji, tworząc własne mechanizmy płatności cyklicznych. Może to być wykorzystywane przez różne typy organizacji: od platform streamingowych, przez usługi wynajmu, po szkoły, przedszkola, czy nawet lokalne spółdzielnie. Inne możliwe zastosowanie otwartej bankowości to wprowadzenie modelu „Kup teraz, zapłać później” (Buy now, pay later – BNPL) bez uzależnienia od zewnętrznych usług płatniczych takich jak np. Klarna czy PayPo. Ten model płatności stał się przełomem w e-commerce, poprzez ułatwienie klientom decyzji zakupowych: mogą zamówić, sprawdzić i zwrócić towar bez konieczności płacenia za niego z góry i czekania na zwrot pieniędzy.
 • Uproszczona ocena ryzyka finansowego. Dzięki dostępowi do informacji o koncie bankowym, API otwartej bankowości umożliwia zweryfikowanie wypłacalności klienta bez konieczności zamawiania analiz przygotowanych przez bank albo inną instytucję finansową.
 • Ulepszone wykrywanie oszustw. Standardy API otwartej bankowości zapewniają dodatkową warstwę bezpieczeństwa do uwierzytelniania użytkowników (np. 3DS lub silne uwierzytelnianie klienta). Ponieważ monitorowanie aktywności na koncie można teraz zautomatyzować, pozwala to również na natychmiastowe powiadomienia o podejrzanej aktywności i błyskawiczne podjęcie odpowiednich działań.
 • KYC, szybsze i zdalne uwierzytelnianie klienta. Kiedyś wiele wrażliwych operacji, takich jak otwieranie konta czy podpisywanie umów, wymagało od klientów spotkania się z przedstawicielem na żywo, aby umożliwić weryfikację tożsamości. Dzięki platformom otwartej bankowości, wiele z tych procesów można teraz zdigitalizować i wykonywać zdalnie, co było kluczowe dla zachowania ciągłości biznesowej podczas pandemii. Ta rewolucja będzie nadal zwiększać dostępność usług wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
 • Przypomnienia o płatnościach. Jednym z najczęstszych powodów, dla których klienci nie płacą rachunków nie jest brak funduszy, ale to, że po prostu zapomnieli. Dzięki usługom dostępu do informacji o koncie, dostarczanym przez PSD2, w przypadku zaległości w opłatach można sprawdzić czy tak faktycznie się stało i łatwo wysłać klientowi przypomnienie o płatności, usprawniając działania księgowe.

Korzyści z otwartej bankowości dla działań operacyjnych firmy

Zanim PSD2 weszło w życie w UE, a regulacje Open Banking w Wielkiej Brytanii, wszystkie te zaawansowane funkcje wymagały od odbiorcy współpracy z bankiem lub instytucją finansową, która zwykle pobierała opłaty transakcyjne i wymagała żmudnej biurokracji.

Teraz, dzięki platformom otwartej bankowości (takim jak Whizzapi), firmy niefinansowe mogą za zgodą klientów uzyskiwać bezpośredni dostęp do informacji o ich kontach bankowych i inicjować płatności. Wszystko to za pośrednictwem bezpiecznego, zgodnego z regulacjami protokołu, przejrzystego interfejsu, oraz platformy wzbogacania danych, którą każda firma może wykorzystać do zaspokojenia własnych potrzeb biznesowych i operacyjnych, takich jak:

 • Księgowość, zarządzanie finansami i inwestycje. Dzięki agregatorowi API otwartej bankowości, wszystkie powyższe korzyści można wykorzystać na potrzeby faktoringu, zarządzania portfelem inwestycyjnym i wspierania decyzji ubezpieczeniowych.
 • Personalizacja obsługi klienta. Platforma wzbogacania danych umożliwia tworzenie i zarządzanie profilami klientów na podstawie historii ich kont bankowych, w tym tytułów transakcji i odbiorców (Whizzapi oferuje również kategoryzację transakcji). Może to być przydatne podczas decydowania o odraczaniu płatności, przypisywania opiekunów klienta, personalizacji marketingu lub tworzenia specjalnych ofert dla klientów o konkretnym profilu finansowym.
 • Zapewnienie ciągłości finansowej i rozszerzone możliwości finansowania. Dzięki agregatorowi API otwartej bankowości, takiemu jak Whizzapi, można wykorzystać dostęp do informacji o koncie (AIS) w połączeniu z platformą wzbogacania danych, aby upewnić się, że dany klient może sobie pozwolić na usługi w sposób regularny i przewidywalny, bez konieczności korzystania z zewnętrznych usług analizy zdolności kredytowej.

Whizzapi zapewnia interfejs programowania i bezpieczne, zweryfikowane usługi płatnicze, z których można korzystać niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, aby zbudować własny system płatności, a nawet elastycznie zintegrować go z innymi usługami finansowymi, jeśli jest to potrzebne. Agregator API bankowych może przynieść wartość niezależnie od obszaru działalności: dostawcom mediów, agencjom nieruchomości, wypożyczalniom samochodów, prywatnym szkołom czy dostawcom innych usług opartych na subskrypcji. Jest to wszechstronny system uwierzytelniania i bezpiecznej automatyzacji płatności, kompatybilny ze wszystkimi bankami w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.