Implementacja Edig@s w standardzie AS4

Implementacja Edig@s w standardzie AS4

Pilotażowe wdrożenie rozwiązania obsułującego przesyłanie komunikatów EDIG@S.

Savangard jest na etapie testów pilotażowego wdrożenia rozwiązania obsługującego przesyłanie komunikatów EDIG@S z wykorzystaniem protokołu AS4. Rozwiązanie jest zbudowane w oparciu o platformę webMethods ESB z modułem B2B firmy Software AG. Dzięki wykorzystaniu najnowszej, certyfikowanej przez Drummond Group wersji platformy webMethods, zbudowane przez Savangard rozwiązanie spełnia zalecenia organizacji ENTSOG w ramach zatwierdzonego 30 kwietnia 2015 roku przez Komisję Europejską rozporządzenia 2015/710 ustanawiającego kodeks o interoperacyjności i wymianie danych.

Aktualna lista certyfikowanych rozwiązań informatycznych wraz z raportem z przeprowadzonych testów znajduje się na witrynie Internetowej Drummond Group:

http:/drummondgroup.com/b2b-certified-products/certified-products/as4

Produkcyjne uruchomienie wymiany komunikatów AS4 jest planowane na początek maja 2016 roku.

AS4 (Applicability Statement 4) to standard opisujący bezpieczne i niezawodne przesyłanie komunikatów przez Internet. Protokół ten został zbudowany na bazie sprawdzonych rozwiązań, takich jak protokoły HTTP i SSL oraz funkcji kryptograficznych. Chcąc stworzyć jeden standard Internet Engineering Task Force zaprojektowało protokół AS – bezpieczny, niezawodny i wykorzystujący ogólnie dostępne łącza internetowe. AS4 jest profilem zgodności specyfikacji OASIS EBMs 3.0 i reprezentuje otwarty standard dla bezpiecznej wymiany B2B (Business-to-Business) dokumentów korzystających z usług sieci Web (Web services). Bezpieczną wymianę dokumentów regulują aspekty WS-Security, w tym kodowanie i podpisy cyfrowe dla dokumentów XML. Typy przesyłanych w standardzie AS4 dokumentów nie są̨ związane z żadnym zdefiniowanym działaniem czy operacją SOAP. Protokół AS4 stał się standardem w 2013 roku.