Blockchain – mechanizm wiarygodności dla biznesu?

Blockchain – mechanizm wiarygodności dla biznesu?

Do 2020 Dubaj planuje oprzeć obsługę wszystkich wniosków wizowych, płatności za rachunki i licencje na systemie bazującym na technologii Blockchain. Ten fakt powinien przekonać wszystkich tych, którzy mają jeszcze wątpliwości czy Blockchain jest trendem, którym warto się zainteresować.

Sposób działania.

Technologia Blockchain opiera się na zbiorze rozproszonych rejestrów. De facto jest to lista gdzie w sposób uporządkowany zapisywane są zaszyfrowane transakcje pomiędzy użytkownikami. Pojedyncza transakcja jest zapisywana w bloku zawierającym szczegółowe dane o transakcjach, który jest dołączany do wcześniej istniejących bloków, tworząc nierozerwalny łańcuch.

Jakie problemy może rozwiązać nam Blockchain?

Przechowywanie i weryfikacja danych, bezpieczeństwo transakcji peer-to-peer, odporność na ataki hackerskie, zwiększenie poziomu zaufania do systemów – to obszary, w których Blockchain wprowadza rewolucję.

  1. Nieodwracalność i brak możliwości zmiany transakcji – model zapisu danych w Blockchainie sprawia, że dane są niemożliwe do edycji. W celu zabezpieczenia informacji na temat transakcji są one kodowane. Idea tworzenia sekwencji następujących po sobie bloków, a następnie rozpropagowywanie informacji do wszystkich użytkowników sieci na temat zmian daje gwarancję niezmienności danych zawartych w łańcuchu.
  2. Bezpieczeństwo danych – informacje składowane w łańcuchu Blockchaina są zdecentralizowane. Oznacza to, że nie posiadają jednego, z góry ustalonego administratora, a są rozproszone pomiędzy użytkowników sieci. Zapewnia to odporność na ataki hackerskie. Zniszczenie lub zmodyfikowanie informacji u jednego z użytkowników nie ma wpływu na funkcjonowanie sieci jako całości, gdyż decyzje w niej podejmowane są „głosem większości”. Zwiększenie poziomu zaufania do technologii to niewątpliwie najważniejsza cecha technologii Blockchain. Brak możliwości edycji informacji w łańcuchu oraz wyeliminowanie osoby administratora zapewnia użytkowników poczucie bezpieczeństwa.

 

Blockchain w działaniu – jak implementacja tej technologii wygląda w rzeczywistości?

Przykładem realnym technologii może być powstały w 2016 r. Trusted Lending Circles –  zdecentralizowana platforma dla produktów finansowych bazująca na Etherneum Blockchain. W założeniu ma na celu redukcję kosztów i ograniczonej dostępności udzielanych pożyczek, przez rezygnację z pośrednictwa trzeciej strony, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej transparentności transakcji. Platforma stwarza środowisko do zawierania smart kontraktów, które dzięki temu, że zawarte są w oparciu o technologię Blockchain są bezpiecznym wydajnym, zautomatyzowanym sposobem na oszczędzanie i pożyczanie pieniędzy.

Innym przykładem implementacji technologii jest system do monitorowania przesyłek Modium.io. Jest to kombinacja czujników IoT z technologią Blockchain, która gwarantuje integralność i prawdziwość zbieranych przez czujniki danych, gwarantując tym samym, że przesyłki docierają utrzymując odpowiednią jakość, a dane na ich temat nie są modyfikowane. Z kolei Irlandzka firma stworzyła bazująca na technologii Blockchain platformę do transparentnej dystrybucji pomocy humanitarnej. Tworząc indywidualne karty i system przekazywania środków oparty o Blockchain zminimalizowano ryzyko korupcji oraz umożliwiono śledzenie sposobów w jaki pieniądze są wykorzystywane.

Procesy wydawania certyfikatów i licencji. Smart kontrakty. Wybory. To tylko garść pomysłów, które pojawiają się wokół technologii Blockchain i możemy być pewni, że lista będzie się powiększać. Blockchain może zrewolucjonizować każdą branżę gdzie w tym momencie niezbędna jest trzecia strona jako gwarant transakcji i gdzie zależy nam na wygodnym i bezpiecznym sposobie przesyłania i przechowywania informacji.

https://tlc.wetrust.io
https://www.gsb.stanford.edu/sites/gsb/files/publication-pdf/study-blockchain-impact-moving-beyond-hype.pdf
https://nakamotoinstitute.org/bitcoin/