Kto wygrał przetarg na CSIRE?

Kto wygrał przetarg na CSIRE?

Rozpisany na budowę CSIRE przetarg wzbudzał duże zainteresowanie wśród wielu podmiotów uczestniczących aktywnie w rynku detalicznym energii elektrycznej. Na zwycięzcę tego przetargu czeka prawdziwe wyzwanie – stworzenie scentralizowanego systemu IT odpowiedzialnego za gromadzenie oraz zarządzanie danymi pochodzącymi z każdego miejsca konsumpcji energii elektrycznej w naszym kraju.

CSIRE ma nie tylko być kolejnym krokiem przystosowującym polski rynek energetyczny do wymogów unijnych, ale także przynieść wiele korzyści, do których można zaliczyć m.in. optymalizację obrotu informacjami, umożliwienie konsumentowi prostej i szybkiej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej czy skuteczniejszą analizę zapotrzebowania sieci na energię oraz bilansowania jej obciążenia.

W dalszej części dzisiejszego artykułu przypomnimy, co to jest CSIRE, odpowiemy, kto wygrał przetarg na budowę tego systemu oraz wskażemy, na co należy się przygotować w związku z jego wprowadzeniem.

Czym jest CSIRE?

CSIRE, czyli Centralny System Informacji Rynku Energii, stanowi istotne rozwiązanie na drodze do cyfryzacji polskiego rynku energii oraz, w szerszym ujęciu, sektora elektroenergetycznego. Ma on za zadanie zapewnić lepszy dostęp do informacji oraz większą transparentność poszczególnych procesów zarówno dla podmiotów takich jak np. sprzedawcy energii elektrycznej, jak i indywidualnych konsumentów. Podstawowym wymaganiem stawianym przed CSIRE jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie dużych ilości informacji dotyczących stanu systemu elektroenergetycznego i detalicznego rynku energii elektrycznej. W związku z tym projektowane rozwiązanie musi gwarantować zaawansowany poziom ochrony danych, a równocześnie zapewniać uprawnionym użytkownikom wygodny dostęp do tych informacji. Oprócz tego Centralny System Informacji Rynku Energii ma umożliwiać realizację szeregu procesów, do których zaliczają się m.in.:

 • zmiana sprzedawcy energii,
 • rozliczenia za sprzedaż oraz dostarczanie energii,
 • zarządzanie dostarczaniem energii.

CSIRE przetarg – jaki podmiot okazał się zwycięzcą?

Za wybór wykonawcy CSIRE odpowiedzialny był podmiot pełniący funkcję OIRE – Operatora Informacji Rynku Energii. W naszym kraju są nim Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). W celu wyłonienia podmiotu, który ma wykonać CSIRE, PSE ogłosiło przetarg publiczny na „Opracowanie, implementację i wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) wraz z usługami wspierającymi”. Do przetargu stanęły dwa podmioty, a zwycięzcą zostało konsorcjum CGI, w którego skład wchodzą:

 • CGI Information Systems and Management Consultants Polska – lider konsorcjum,
 • CGI IT Czech Republic,
 • CGI Suomi,
 • CGI Nederland.

Ostatecznego wyboru PSE dokonało 2 grudnia 2022 roku, a kontrakt został wyceniony na ponad 314 milionów złotych.

Na co należy się przygotować w kontekście CSIRE?

Uruchomienie produkcyjne CSIRE zostało zaplanowane na lipiec 2024 roku. Do tego czasu uczestnicy rynku energii muszą podjąć szereg działań, aby zapewnić sobie stabilną i sprawną wymianę danych z tym systemem. Obowiązuje ich przy tym wiele wymagań, do których można zaliczyć m.in.:

 • wysokie standardy bezpieczeństwa,
 • niezawodność,
 • ciągłość działania,
 • monitoring wszystkich zachodzących procesów.

Na co muszą zwrócić szczególną uwagę podmioty rynku energii elektrycznej? Przede wszystkim, dołączenie do CSIRE jest obowiązkowe dla każdego uczestnika rynku. W tym celu konieczne jest:

 • podpisanie umowy o poufności oraz przekazaniu danych osobowych z OIRE oraz realizacja migracji danych inicjalnych,
 • przystosowanie komunikacji firmowych systemów IT z OIRE do wymogów związanych z aspektami technicznymi oraz standardami bezpieczeństwa i formatu danych,
 • zaliczenie testów sprawdzających kompatybilność firmowych systemów z wymogami CSIRE.

Z uwagi na to, że powszechną praktyką w firmach energetycznych jest korzystanie z kilku systemów IT gromadzących dane potrzebne do CSIRE, stają one przed wyborem: reorganizacja oraz ujednolicenie ekosystemu danych lub integracja poszczególnych podsystemów z interfejsem API między danym podmiotem działającym na rynku energii a OIRE. W wielu przypadkach korzystniejsza i wygodniejsza okazuje się druga opcja. Jak ją zrealizować? W tym celu warto zdecydować się na rozwiązanie Greenapi proponowane przez firmę Savangard. Co ono gwarantuje? Dzięki Greenapi uczestnik rynku może zapewnić sobie m.in.:

 • kompatybilność z wymaganiami CSIRE dotyczącymi zarówno aspektów technicznych, jak i bezpieczeństwa,
 • automatyczną komunikację w wymaganych standardach z systemem centralnym,
 • kompleksowy rejestr charakterystyk PPE,
 • niezawodną platformę do zarządzania i analizy danych związanych z PPE,
 • profesjonalną pomoc doświadczonych konsultantów w zakresie usprawnienia ekosystemu danych.

Greenapi to skuteczny sposób na bezpieczną komunikację z OIRE. Co istotne, nie wymaga kompleksowej przebudowy systemów IT firmy oraz dodatkowych nakładów pracy związanych z działaniami na rzecz spełnienia standardów CSIRE.

Warto podkreślić również, że rozpoczęcie procesu wdrażania wymagań CSIRE to doskonały moment, aby rozważyć inne usługi informatyczne dla firm oferowane przez Savangard. W ich ramach pomagamy klientom m.in. w uporządkowaniu systemów dziedzinowych oraz optymalizacji procesów biznesowych w organizacji.

Zapraszamy do kontaktu.