Agregator API – niezbędny most między bankami a TPP

Agregator API – niezbędny most między bankami a TPP

14 września mija termin udostępnienia API bankowych dla TPP, a od 14 marca mamy już uruchomione środowiska testowe – zegar nieubłaganie odlicza czas do momentu kiedy interfejsy do pobierania danych dla stron trzecich będą musiały być publicznie dostępne.

API podstawą komunikacji między stronami

Pomimo faktu, że większość banków w Polsce opierała swoje rozwiązania o standard Polish API pomiędzy bankami będzie można spodziewać się znaczących różnic implementacyjnych. Standard definiuje szczegółowo część składowych, w pozostałej części pozwalając na dowolność. Ta „dowolność” sprawia, że skorzystanie z każdego dostępnego API będzie wymagało dodatkowych nakładów pracy. Dodatkowo standard nie jest obowiązkowym – banki mogą w z niego korzystać w całości, wybrać pewne elementy bądź stworzyć całkowicie odrębne rozwiązanie. Dodać do tego jeszcze należy temat ewolucji standardów, której z pewnością te będą podlegały i wygenerują kolejną partię pracy wszystkich podłączonych do nich podmiotów. Natomiast to czego najbardziej potrzebują TPP do sprawnego realizowania swoich usług to łatwy i sprawny dostęp do wielu banków, najlepiej przy wykonaniu tylko jednej interakcji.

Zrezygnuj z rejestrowania się, dostosowywania się, testowania z każdym bankiem osobno

Co w takim wypadku mogą zrobić TPP? To na czym powinny móc się skupić to rozwijanie własnych usług, a interakcja z kilkunastoma API, która będzie wymagała poświęcenia odpowiedniej ilości pracy będzie skutecznie w tym przeszkadzała. Podobnie jak późniejsza równoległa obsługa połączeń w ramach różnych standardów. Stąd w najlepszym wypadku TPP będą musiały przepalić wiele czasu i zasobów przystosowanie się do dziesiątek API, które mogłyby być wykorzystane na udoskonalanie usług, a w najgorszym, gdy TPP nie będzie w stanie takich zasobów wygospodarować, z brakiem możliwości wykorzystania potencjału otwartej bankowości.  Ratunkiem w takiej sytuacji będą agregatory API.

Most pomiędzy Fintechami a bankami

Agregator API to nic więcej jak jeden ujednolicony interfejs, który pozwala dostęp do wielu banków przy wykonaniu tylko jednej interakcji.

Jaki możliwości ma Api Hub?

– dostarcza jeden bezpieczny interfejs dostępu do wielu API bankowych
– jedna integracja pozwala na szybki i łatwy dostęp do większego rynku/zasobów w krótkim czasie
– tworzą ekosystem, w ramach którego TPP i Banki będą mogły wchodzić w interakcję
– jest stworzony dla developerów i posiada pełen komplet dokumentacji
– znacząco obniża koszty podłączenia się do wielu banków i późniejszego utrzymania
– jest szansą dla mniejszych banków do zwiększenia interakcji z TPP
– wspiera realizację usługi AIS – ma możliwość pobrania informacji nt. rachunków historii transakcji z wielu banków
– wspiera realizację usługi PIS – inicjowanie płatności

Skuteczny Agregator API powinien być stworzony z myślą o developerach, z udostępnioną pełną dokumentacją – tak aby integracja z API bankowymi była możliwe najsprawniejsza. Uporządkowany i spójny format danych, zapewnienie pełnej zgodności w wymogami dyrektywy PSD2 i GDPR to kolejne podstawowe korzyści jakie niosą za sobą tego rozwiązania.

Whizzapi to skuteczny most pomiędzy fintechami i bankami. Bazując na 15 latach doświadczenia pracy w sektorze bankowym tworząc 6+ Sandboxów dla naszych klientów zdobyliśmy doświadczenie, niezbędne by zaprojektować rozwiązanie, które będzie w kompleksowy sposób wspierać wchodzenie do świata otwartej bankowości.