OGP Gaz-System

OGP Gaz-System case study

integracja niezależnie działających jednostek przesyłu

O PROJEKCIE

Profil Klienta: OGP Gaz Systemsjest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM S.A. jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.

Wyzwanie: integracja systemów IT oraz scalenie działających całkowicie niezależnie od siebie Regionalnych Oddziałów Przesyłu

Efekt: uzyskanie przez Gaz-System zdolności do zbierania i udostępniania bieżących informacji o przesyłanym surowcu i możliwościach przesyłowych oraz scalanie dotychczas działających niezależnie od siebie jednostek.

Zrealizowane działania: wdrożenie i uruchomienie monitoringu procesów biznesowych oraz ich integracja w ramach istniejącej platformy webMethods BPMS w obszarach obiegu dokumentów, paszportyzacji i systemu ERP/SAP. Kolejnym krokiem było stworzenie architektury korporacyjnej szyny wymiany danych oraz dokonanie migracji komponentów platformy webMethods do najnowszej wersji.

Kluczowym elementem tego systemu była platforma webMethods BPMS, obejmująca szynę do wymiany danych. W kolejnych krokach tego projektu Gaz-System dokonał opisu i uporządkowania procesów biznesowych z wykorzystaniem platformy ARIS Software AG. Procesy zamodelowane na platformie ARIS stały się podstawą wdrożenia przez Spółkę systemu ERP, opartego na platformie SAP.

Aktualnie odpowiadamy za utrzymanie szyny ESB i prace rozwojowe w jej obszarze.

Klient: OGP Gaz-System

Kategoria: ESB, BAM, B2B, ARIS, BPM, EDI, EDIG@S, AS4, integracja systemów

Zespół 6 konsultantów

Fixed price project