Idea Bank

Idea Bank

stworzenie usługi bankowo-księgowej w chmurze

O PROJEKCIE

Profil Klienta:  Idea Bank to dynamicznie rozwijający się, innowacyjny i konkurencyjny na polskim rynku usług finansowych bank, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców.

Wyzwanie: stworzenie funkcjonalności usług bankowych w chmurze oraz stworzenie komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi banku.

Zrealizowane działania: Stworzenie „Idea Cloud”. Nasza firma zaprojektowała i wdrożyła innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla klienta Idea Bank S.A., zapewniające realizację funkcjonalności oraz pośredniczące w komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi tworzącymi pierwszą w Polsce bankowość w chmurze – “Idea Cloud”.

Efekt: Nowoczesne i elastyczne rozwiązanie integracyjne dostarczone przez naszą firmę umożliwiło zrealizowanie celu biznesowego projektu – dostarczenia kompleksowej usługi bankowo-księgowej w chmurze, dostępnej dla klientów Idea Bank z każdego miejsca na świecie o dowolnej porze. Idea Cloud otrzymało wiele prestiżowych nagród międzynarodowych, w tym BAI-Finacle Global Banking Innovation Awards 2014. Więcej informacji o projekcie jest dostępnych pod adresem http://www.ideabank.pl/ideacloud.

Klient: Idea Bank

Kategoria: ESB, BPM, CLOUD, integracja systemów

Zespół 20 konsultantów

Fixed price project

Sprawdź więcej naszych case studies