Firma z sektora administracji samorządowej. Wielka Brytania

Firma z sektora administracji samorządowej.
Wielka Brytania

wdrożenie  platformy pozwalającej na przyjmowanie i realizację zleceń oraz integracja systemów wewnętrznych dostawcy

O PROJEKCIE

Profil klienta: firma świadcząca usługi, między innymi w zakresie utrzymania dróg, autostrad, oświetlenia, kanalizacji oraz wywozu śmieci, dla hrabstw w Wielkiej Brytanii

Wyzwania: automatyzacja procesów bieznesowych: dot. realizacji zleceń od gmin w oparciu o wdrożenie Platformy webMethods

Podjęte działania: opracowanie, wdrożenie i uruchomienie platformy pozwalającej dostawcy usług na przyjmowanie i realizację zleceń od gmin (hrabstw), a także integrację systemów wewnętrznych dostawcy, takich jak platforma mobilna, system OM i IBM Maximo EAM.

Efekt: uzyskanie pełnego wglądu do procesów, automatyczną integrację B2B z gminami, bieżące raportowanie z postępów realizacji prac, a także zwiększenie swojej konkurencyjności wśród dostawców tego rodzaju usług dla sektora publicznego w Wielkiej Brytanii.

Klient: Firma z sektora administracji samorządowej. Wielka Brytania

Kategoria: EBS, B2B

Zespół 5 konsultantów

Sprawdź więcej naszych case studies