Firma z sektora przemysłu drzewnego. Szwecja

Firma z sektora przemysłu drzewnego. Szwecja

usprawnienie i automatyzacja kluczowych dla przedsiębiortwa procesów biznesowych

O PROJEKCIE

Profil Klienta: firma z sektora przemysłu drzewnego wytwarzająca komponenty do mebli.

Wyzwanie: automatyzacja procesów biznesowych i usprawienie komunikacji z zewnętrznymi partnerami biznesowymi.

Podjęte działania: wdrożenie systemu klasy B2B (webMethods Trading Networks) umożliwiającego jej komunikację z zewnętrznymi partnerami biznesowymi w obszarach zakupów i logistyki, z wykorzystaniem standardów elektronicznej wymiany danych (EDI).

Efekt: usprawnienie i automatyzacja  procesów biznesowych przedsiębiorstwa: zamówień, dostaw, zakupów. Wymiana dokumentów z formy papierowej na dokumenty elektroniczne, pozwoliła odzyskać większą kontrolę nad procesami oraz bieżący wgląd w status poszczególnych zamówień i dostaw.

Obecnie jesteśmy odpowiedzialni za prace utrzymaniowe i rozwojowe w obszarze webMethods oraz migrację do najnowszej wersji platformy.

Klient: Firma z sektora przemysłu drzewnego

Kategoria: ESB

Zespół 3 konsultantów

T&M delivery

Sprawdź więcej naszych case studies