OTWARTA BANKOWOŚĆ DLA POLSKIEGO BANKU POCZTOWEGO

Projekt skoncetrowany na implementacji Savangard Open Banking do Polskiego Banku Pocztowego, przystosowując go do wymagań dyrektywy PSD2.

Korzyści

Przeprowadzony projekt poza realizacją standardów dyrektywy PSD2 od początku pozwolił na powiekszenie portfolio usług banku, dzięki integracji z AutoPay oraz 3D Secure.

Zapewnienie pełnej zgodności z dyrektywą PSD2

tworzenie nowych możliwości cross-sellingowych

Szybki czas wprowadzenia na rynek


Cele

 • Dostosowanie systemów informatycznych Polskiego Banku Pocztowego do dyrektywy PSD2.
 • Publiczne udostępnianie danych o rachunkach i płatnościach z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa.


 • Efekty

 • PSD2 – Integracja interfejsu PolishAPI z szyną integracyjną klienta.
 • AutoPay – utworzenie usług, które współpracują z BlueMedia (integracja BlueMedia z szyną) w celu opłacenia przejazdu przez autostradę. Poprzed wystawienie API banku do aplikacji mobilnej.
 • 3DS – Wprowadzenie zabezpieczenia płatnością kartą 3D Secure, wykorzystując bazę zgód.
 • Zakres projektu

  Opisywany projekt obejmował takie zagadnienia jak:

  Analiza
  Szkolenie
  Integracja systemów IT
  Otwarta Bankowość